Les dades personals i les dades de targeta de crèdit són transmesos encriptats amb el protocol de seguretat SSL. Les dades de la targeta de crèdit o compte bancari mai queden gravats en la nostra base de dades, es transmeten encriptats directament al banc que aprova o desaprova l'operació, sense conèixer nosaltres les dades de targeta a cap moment.

Contrasenyes

La comunicació xifrada és solament una de les mesures de seguretat. El primer nivell és la seva contrasenya. Utilitze contrasenyes segures, és a dir longitud mínima de 8 caràcters i combinació de lletres majúscules i minúscules i nombres. Mai utilitze la mateixa contrasenya com la del seu usuari. Tampoc recomanem utilitzar la mateixa contrasenya d'altres llocs (altres tendes, portals o la seva contrasenya de correu electrònic). Quan desitge abandonar la pàgina, tanque primer la seva sessió.