En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa que és titular del lloc web http://tienda.bodegasxalo.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informade les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, amb CIF F03014107 i domicili social en CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT), inscrita en el Registre Mercantil de Cooperatives A-124. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@bodegasxalo.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es troben publicades al web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l'empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT). Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l'usuari es compromet a notificar a COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ qualsevol variació i que COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ. Seran, per tant,obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ. té el seu domicili a ALACANT, Espanya.